Khûn-chhùng

Chhiùng Wikipedia lòi
Khûn-chhùng.

Khûn-chhùng (昆蟲, ho̍k-miàng: Insecta) chhai fûn-lui-ho̍k sông su̍k-yî Khûn-chhùng-kong, he sṳ-kie sông chui fàn-sṳn ke thung-vu̍t, yí-kîn fat-hien chhêu-ko chhit-sṳ̍p-ńg van chúng-lui. Khì-chûng tân Siàu-yi̍t-muk (Coleoptera) chûng só pâu-hàm ke chúng-su chui-tô.