Khien-mî

Chhiùng Wikipedia lòi
Khien-mî.

Khien-mî (健美), he yit-chúng khiòng-thiau ki-ngiuk khien-chong lâu mî ke yun-thung, hí-ngièn yî Kú Hî-lia̍p. Chó-khì khien-mî pí-soi chhài-phan thûng-sòng yù Kié-pho-ho̍k lâu tiâu-sok ngi-su̍t-kâ tén-tén chû-sṳ̀n.