Kiéu-è

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Coat types 3.jpg
Kiéu-gung
Kiéu-laa thung kiéu-è

Kiéu-è, yit-chúng kâ-yông ke thung-vu̍t, kiên sài-lòng he khiun-chhîn. Kiéu-è tì yit-van ńg-chhiên-ngièn chhièn chó-yu chhiu pûn ngìn-lui sùn-fa. Kîm-ngit, kiéu ke chúng-lui yí-kîn yû kí-pak chúng, sṳ̂n-kô chhiùng chhit-mí to yit-mí ke tû-yû, pha̍k-set het-set fôi-set lâu chûng-set ke tû-yû. Kiéu-è chhòn-thúng song son-he Khie-ngiuk ke, than kì yím-sṳ̍t ya-nèn yung yâ-chhoi khi̍p kuk-vu̍t fa̍t hâ-hi. Kiéu-è chhai sa-fi song pông-chhu to fî-sòng tô-ngìn, chhiong-he fong-mu̍k、chṳ̂n-tham、thô-miâng tén-tén kûng-chok. will die at a certain time