Kiung-chṳ́

Chhiùng Wikipedia lòi

Kiung-chṳ́ (降子) he chṳ́ sṳ̍t-nen thung-vu̍t tén-tén thôi-sâng ke thung-vu̍t, thôi-yì chhiùng ngiòng-thôi chhut-se ke sṳ-chhìn lâu kîn-ko.