Koet-li̍p Fú-mî Kô-kip-chûng-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Fú-mî Kô-chûng.

Koet-li̍p Fú-mî Kô-kip-chûng-ho̍k(國立虎尾高級中學), ya ham-cho Fú-mî Kô-chûng(虎尾高中), he Thòi-vân Yùn-lìm ke yit-kiên kô-kip-chûng-ho̍k.