Kok Pak-hiùng

Chhiùng Wikipedia lòi
Kwok Pak-hiùng

Kok Pak-hiùng (郭伯雄, 1942-ngièn 7-ngie̍t –  ), Shám-sî-sén Lî-chhièn-yen ngìn, he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet lâu Chûng-koet Khiung-sán-tóng ke yit-chak chṳn-chhṳ ngìn-vu̍t. Kì chhai 2003-ngièn chṳ 2013-ngièn he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Tûng-ông Kiûn-sṳ Ve-yèn-fi ke fu-chú-sit, 2013-ngièn thui-hiû. 2015-ngièn 7-ngie̍t 30-ngit, Chûng Khiung ke Tûng-ông Ki-li̍t Kiám-chhà Ve-yèn-fi siên-pu, Kwok Pak-hiùng sia̍p-hiàm ngiàm-chhùng vì-ki, yí-kîn tui kì li̍p-on sṳ́m-chhà.