跳至內容

Kota Kinabalu

Chhiùng Wikipedia lòi
Kota Kinabalu
Kota Kinabalu

Kota Kinabalu (Mâ-lòi-ngî: Kota Kinabalu) he Mâ-lòi-sî-â Sabah ke sú-fú. Mâ-lòi-sî-â thu̍k-li̍p chṳ̂-chhièn pûn-ngìn chhṳ̂n-cho Jesselton. Kota Kinabalu cho-tet ham cho "Api-Api", chhai Mâ-lòi-ngî tú he "" ke yi-sṳ. Pâu-hàm chû-vì ke sàng-chṳ́n khiung-yû chhit-sṳ̍p-van ngìn. Liá-piên ke Mâ-lòi-sî-â fà-ngìn sṳ́-yung Hak-kâ-ngî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]