Koteka

Chhiùng Wikipedia lòi
Koteka

Koteka he yit-chúng Yin-nì Papua-tó ngièn-chú-mìn ke chhòn-thúng nui-sâm. Liá he pûn nàm-ngìn ke ha-thí chok ke. Yîn-vi koteka he yung yit-chúng fù-lùLagenaria siceraria) cho ke, kì ke sîm-su̍t he oi pâu nàm-ngìn ke sên-chhṳ̍t-hi. Yû lióng-chúng ke koteka, ton koteka he ti cho-kûng chok ke, chhòng koteka ti thi̍t-phe̍t ngit chang voi chok ke. Hien-chhai Papua ngièn-chú-mìn yí-kîn tô chok Sî-yòng sâm-fu, só-yî kín-lòi kín-seú ngìn chok-to chhòn-thúng nui-sâm.