跳至內容

Kurów

Chhiùng Wikipedia lòi
Kurów.

Khù-lû-fû (Kurów, Koet-chi yîm-phêu: Kuruf) he yit-ke chhûn-chông chhai-yî tûng-nàm Pô-làn, chhai Khù-lû-fû-hò ke Puławy lâu Lû-pu-lìm chṳ̂-kiên. Khù-lû-fû he Lû-pu-lìm hàng-chṳn-khî ke sú-tû, pin-yû 2782 vi kî-mìn. Kâi thi yû mô-phì khi̍p phì-kiet chṳ-phín kûng-chhòng.

Chhai Sṳ̍p-liuk Sṳ-ki Khù-lû-fû he Calvin chú-ngi ke yit-ke chûng-sîm, hí tô Pô-làn thi-hiûng-voi kau-thù chhai nâ thin-kî. Tak-chhiam, chhṳ̍t-to 1660-ngièn, thai tô-su chung-mìn phî chón-von sṳ̀n-vì Arian kau-phai sin-ngióng. Khù-lû-fû chhṳ-chhiùng nâ sṳ̀ yî-heu chhiu chhiu Pô-làn cháng-thí khî ke li̍t-sṳ́ siông-thùng. 1795-ngièn, Khù-lû-fû pûn O-thi-li ti-koet thûn-hâ.

Thi-ngi chhṳ sṳ-kie thai-chan pau-chhut chṳ̂-heu ke Pô-làn-ngìn fòng-chan-chên khì-kiên, 1939-ngièn kiú-ngie̍t kiú-ngit Khù-lû-fû-chṳ́n phî Tet-koet kiûn-kî chhṳ̀m-chhung chi-cha.