KwaZulu-Natal-sén

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
KwaZulu-Natal-sén.

KwaZulu-Natal-sén he Nàm-fî kiú-sén chṳ̂-yit. Mien-chit 94,361 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu 10,267,300-ngìn. Sú-fú Pietermaritzburg, chui-thai sàng-sṳ Durban.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

KwaZulu-Natal-sén.


Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]