Làn-yí

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Langdao.JPG

Làn-yí (蘭嶼) he Thòi-vân Làn-yí-hiông chui-thai tó. Fàn-tó yiy-tsû yok si-sṳ̍p kûng-lî.