Lì-è

Chhiùng Wikipedia lòi
Lì-è

Lì-è he Mâ-khô ke yit-tsúng lâu Mâ thí-hìn siông-fò than-he ngí pí-káu tshòng. Thí-set yit-pân he fôi-set, ya-yû pha̍k-set lâu het-set phín-tsúng. Lì-è pí Mâ-ke sṳt-yin-sin khiòng, khó-yî ngiûn-su tshû-sṳ̍t, tshûng-fu, pí Mâ-ke ka-tshṳ̍t lài.