Ló-kûng

Chhiùng Wikipedia lòi

Ló-kûng (老公) me cho-tet ôn-to chhong-fû (丈夫), he chṳ́ ńg-ngìn ke phi-ngiéu.

Ló-kûng ke â-pâ ham cho kâ-kôn, â-mê ham cho kâ-ngiòng.