Lû Vú-hién

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Lû Vú-hién.
Lû Vú-hién lâu George W. Bush.

Lû Vú-hién (盧武鉉, Chêu-siên-ngî: 노무현, 1946-ngièn 9-ngie̍t 1-ngit - 2009-ngièn 5-ngie̍t 23-ngit), Hôn-koet thi 16-ngim chúng-thúng. Lû Vú-hién yî Mî-kiûn Chṳn-thâng thúng-chhṳ sṳ̀-khì ke 1946-ngièn chhut-sṳ̂n chhai Khin-song Nàm-tho Kîm-hói-sṳ.

Sên-phìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâ-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chó-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk lâu Chṳt-ngia̍p[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yùng-yî[phiên-siá | 編寫原始碼]

sên-fa̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]