Legal High

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Legal High
リーガル・ハイ/リーガルハイ
Kak-sṳt Ngit-pún thien-sṳ-khia̍k , hí-khia̍k, fap-li̍t
Ngièn-chhóng Thi-yit-kui: Narikawa Hiroaki, Katō Tatsuya
Thi̍t-phe̍t-phiên: Katō Tatsuya
第二季:Narikawa Hiroaki
Phiên-khia̍k Kosawa Ryōta
Thô-yên Thi-yit-kui: Ishikawa Jun'ichi、Jōhō Takara Hidenori
Thi̍t-phe̍t-phiên: Ishikawa Jun'ichi
Thi-ngi-kui: Ishikawa Jun'ichi、Jōhō Takara Hidenori, Nishisaka mizuki
Chú-yên Sakai Masato
Chṳ-chok koet-kâ Ngi̍t-pún Ngi̍t-pún
Phiêu-ngî Thi-yit-kui: 『Oi-chhìn, fap-li̍t, tû fâ-sa̍t lièn-phiên♥』
Thi-ngi-kui: 『Pûn oi yúng-phàu, vì fap thûng-chhìn♥』
Si̍p-sú Thi-yit-kui: 11
Thi̍t-phe̍t-phiên:2
Thi-ngi-kui: 10
合計23
Chhòng-thu Lièn-sa-khia̍k: 46 fûn
Thi̍t-phe̍t-phiên: 119 fûn
Phién-thèu-khiuk Thi-yit-kui: 『えれぴょん
Thi-ngi-kui: 『Re:』
Thi̍t-phe̍t-phiên 2:『白色巨塔』
Phién-mî-khiuk Thi-yit-kui, Thi̍t-phe̍t-phiên: 『女神のKISS
Thi-ngi-kui: 『SLY』
Thi̍t-phe̍t-phiên 2: 『Amazing Grace
Chṳ-chok
Chṳp-hàng chṳ-chok Thi-yit-kui: Inada Hideki
Thi̍t-phe̍t-phiên 1: Narikawa Hiroaki, Inada Hideki
Thi-ngi-kui: Inada Hideki, Narikawa Hiroaki
Thi̍t-phe̍t-phiên 2: Narikawa Hiroaki, Katō Tatsuya
Fuji Thien-sṳ-thòi Sú-pô


Pô-chhut koet-kâ Ngi̍t-pún Ngi̍t-pún
Pô-chhut ngit-khì Thi-yit-kui:2012-ngièn 4-ngie̍t 17-ngit-6月26日
星期二 21:00 - 21:54
Thi̍t-phe̍t-phiên: 2013-ngièn 4-ngie̍t 13-ngit
2014-ngièn 11-ngie̍t 22-ngit
星期六 21:00 - 23:04
第二季: 2013-ngièn 10-ngie̍t 9-ngit-2013-ngièn 12-ngie̍t 18-ngit
星期三 22:00 - 22:54
Vúi-lòi Ngit-pún-thòi Sú-pô
Pô-chhut koet-kâ Thòi-vân Thòi-vân
Pô-chhut ngit-khì Thi-yit-kui: 2012-ngièn 11-ngie̍t 19日-12-ngie̍t 3日
星期一至五 21:00至22:00
Thi̍t-phe̍t-phiên: 賤招百出:2013-ngièn 8-ngie̍t 5日-8月6日
星期一至五 21:00至22:15
第二季: 誰能比我賤: 2014-ngièn 1-ngie̍t 15日-2014-ngièn 1-ngie̍t 27日
星期一至五 22:00至24:00
Thi̍t-phe̍t-phiên 2:"賤"得好吃驚: 2015-ngièn 1-ngie̍t 1日
星期四 22:00
Koet-chi chiet-muk miàng-sṳ
Chûng-koet Sṳn-chá chit-he Chang-ngi
Thòi-vân Vòng-phài Thai-li̍t-sṳ̂ (Vúi-lòi Ngit-pún-thòi)
Vòng-phài chṳ̂ Chhien-chêu Pak-chhut (Vúi-lòi Ngit-pún-thòi)
Vòng-phài Thai-li̍t-sṳ̂ 2: Suì Nèn pí Ngài Chhien (Vúi-lòi Ngit-pún-thòi)
Vòng-phài Thai-li̍t-sṳ̂ chṳ̂ "Chhien"- tet hó-sṳ̍t-kiâng (Vúi-lòi Ngit-pún-thòi)
Kóng-Àu Li̍t-chṳn Khòng-ngìn (Mò-sien Khia̍k-si̍p-thòi)
Li̍t-chṳn Khòng-ngìn - Put-pāi Hôe-kui (Mò-sien Mióng-lok Thien-sṳ Bau-khia̍k 1-thòi)
Li̍t-chṳn Khòng-ngìn 2 (Mò-sien Mióng-lok Thien-sṳ Bau-khia̍k 1-thòi)
Li̍t-chṳn Khòng-ngìn 2 Thi̍t-phe̍t-phiên (TVB Ngit-khia̍k-thòi)

Legal High(リーガル・ハイ/リーガルハイ) he 2012 ke Fuji Thien-sṳ-khia̍k.

Ngìn-vu̍t[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chú-yeu ngìn-vu̍t[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Komikado fap-li̍t sṳ-vu-só(古美門法律事務所)[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Miki fap-li̍t sṳ-vu-só(三木法律事務所)[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

  • Miki Chōichirō(三木長一郎) - Namase Katsuhisa(生瀬勝久)
  • Sawachi Kimie(沢地君江) - Koike Eiko(小池栄子)
  • Ide Takao(井手孝雄) - Yano Masato(矢野聖人)

NEXUS Law Firm[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

  • Hanyū Haruki(羽生晴樹)- Okada Masaki(岡田将生)
  • Honda Jane(本田ジェーン)- Kuroki Haru(黒木華)
  • Isogai Kinimitsu(磯貝邦光)- Hurutachi Kanji(古舘寛治)

Khì-thâ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-kiok[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-sṳt[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-chiap[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]