Liông (Nàm-chhèu)

Chhiùng Wikipedia lòi
Liông (Nàm-chhèu).

Liông (梁, 502-ngièn -557-ngièn) he Chûng-koet li̍t-sṳ́ sông Nàm-pet-chêu sṳ̀-khì Nàm-chêu ke thi-sâm-ke Chêu-thoi, yù Nàm-Chhè Chûng-sṳt Siau-yén chhṳ̂n-ti, kói koet-ho vì Liông (梁), sú-tû kien-không (kîm-ngit Kông-sû Nàm-kîn).

Kiûn-chú lie̍t-péu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]