Liû-Sùng

Chhiùng Wikipedia lòi
Liû-Sùng.

Liû-Sùng (劉宋, 420-ngièn -479-ngièn) he Nàm-pet-chêu sṳ̀-khì Nàm-chêu ke thi-yit-ke Chêu-thoi, ya-he Nàm-chêu pán-thù chui-thai ke Chêu-thoi.

Kiûn-chú lie̍t-péu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]