Liû-liên

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Liû-liên.

Liû-liên (榴槤) he ngie̍t-tai thi-khî kóng-yit châi-phì yông-yuk chhut-sán ke súi-kó phín-chúng.