Liû Fèn

Chhiùng Wikipedia lòi
Liû Fèn
Chhut-se-ngit 公元前196-ngièn 3-ngie̍t  Edit this on Wikidata
Chhut-se-thi Chûng-koet Edit this on Wikidata
Ko-sṳ̂n-ngit 公元前180-ngièn 11-ngie̍t 14-ngit Edit this on Wikidata (Péu-tha̍t-sṳt chhâ-chho: Yi-khì chṳ̂-ngoi ke < yun-son-chṳ́.-se)
Ko-sṳ̂n-thi Chûng-koet Edit this on Wikidata
Koet-sit Sî-Hon Edit this on Wikidata
Chṳt-ngia̍p 君主 Edit this on Wikidata
Pû-ngiòng 呂皇后 Edit this on Wikidata
Kâ-chhu̍k 漢朝皇室 Edit this on Wikidata
Â-pâ Hon Fi-ti Edit this on Wikidata
Â-mê 孝惠張皇后 Edit this on Wikidata
Hiûng-thi chí-moi 劉朝, 劉不疑, 劉太, 劉強, 劉武, 西漢前少帝 Edit this on Wikidata

Sî-hon Heu-seu-ti (西漢後少帝, ?  – chhièn 180-ngièn 11-ngie̍t 14-ngit), miàng Liû Fèn (劉弘), he Hon-chhèu ke yit-chiak fòng-ti, chhièn 184-ngièn chṳ chhièn 180-ngièn chhai-vi.

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]