Liû Seu-Hî

Chhiùng Wikipedia lòi

Liû Seu-Hî (劉劭希, 1964-ngièn 10-ngie̍t 36-ngit - ), Thòi-vân hien-thoi Yîm-ngo̍k-kâ, thu̍k-li̍p tshong-phién tsṳ-tsok-ngìn lâu tshṳ̀-khiuk tsok-kâ. Kí tsṳ-tsok Hak-kâ ngî-ngièn yîm-ngo̍k, tet-tó kîm-khiuk-tsióng kiú-hong thì-miàng. Tet-tó chui-kâ tsôn-ki̍p tsṳ-tsok-ngìn, chui-kâ Hak-ngî yên-tshong-ngìn tsióng-hong.

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]