Lithuania-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Li̍p-thâu-vón-ngî fûn-phu.

Li̍p-thâu-vón-ngî (lietuvių kalba) he Li̍p-thâu-vón ke kôn-fông ngî-ngièn, yû sâm-pak van Li̍p-thâu-vón ngìn sṳ́-yung. Li̍p-thâu-vón-ngî he hien-chhùn ke lióng-chúng Baltic Ngî-chhu̍k chṳ̂-yit; nang-ngoi yit-chúng he Là-thot-vì-â-ngî. Baltic Ngî-chhu̍k su̍k-yî Yin-Êu Ngî-ne.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sṳ-mû[phiên-siá | 編寫原始碼]

Li̍p-thâu-vón-ngî Sṳ-mû
A a Ą ą B b C c Č č D d E e Ę ę Ė ė F f G g H h I i Į į Y y
J j K k L l M m N n O o P p R r S s Š š T t U u Ų ų Ū ū V v
Z z Ž ž                                                    

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Lithuania-ngî Wikipedia