Luc Montagnier

Chhiùng Wikipedia lòi
Luc Montagnier

Luc Antoine Montagnier (1932-ngièn 8-ngie̍t 18-ngit – 2022-ngièn 2-ngie̍t 8-ngit) he Fap-koet ke yit-chak yî-ho̍k-kâ. Kì chhai 2008-ngièn tet-to Nobel Sâng-lî-ho̍k Yî-ho̍k Chióng ke tet-chióng ngìn.