Mâ-là-li-â

Chhiùng Wikipedia lòi
Mâ-là-li-â

Mâ-là-li-â(Yîn-ngî: Malaria) he yit-chúng vôi chho̍k chho̍k ngìn-lui lâu khì-thâ thûng-vu̍t ke chhiòn-khiù-sin ki-sâng-chhùng chhòn-ngiam-phiang.