Mâ-lòi Pô-lî-nì-sî-â Ngî-chhu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Mâ-lòi Pô-lî-nì-sî-â Ngî-chhu̍k

Mâ-lòi Pô-lî-nì-sî-â Ngî-chhu̍k he Nàm-tó ngî-hì yî-ha ke yit-ke fûn-kî. Mâ-lòi Pô-lî-nì-sî-â Ngî-chhu̍k ke ngî-ngièn ngìn-khiéu fûn-phu kóng-fat, san-pu yî Yin-thu-yòng, Nàm Thai-phìn-yòng khi̍p Pet Thai-phìn-yòng nàm-phu thi-khî, sî chṳ Fî-chû tûng-nàm ke Mâ-tha̍t-kâ-sṳ̂-kâ-tó, tûng chṳ Chṳ-li ke Fu̍k-fa̍t-chiet-tó, pet chṳ Thòi-vân lâu Ha-vî-yî, nàm chṳ Néu Sî-làn.