Mì-sín

Chhiùng Wikipedia lòi
Mí-sin

Mì-sín (Ngi̍t-ngî: ミシン) he yit-chúng fóng-chṳt yung ke kî-hi, cho-tet thùng fóng-chṳt-phín fe̍t khì-thâ chhòi chṳt ke vu̍t-phín yung sien phung cho-khiung-hâ.

Thù-phién[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]