跳至內容

Mí-chiòng

Chhiùng Wikipedia lòi
Mí-chiòng

Mí-chiòng (米醬, Ngit-pún-ngî味噌みそ miso *) he yit-chúng hâm ke Ngit-pún thiàu-mi-phín, Ngit-pún liau-lî ke chú-yeu phi-liau chṳ̂-yit. chṳ-chho mí-chiòng ke ngièn-liau yû theu-è, vò-é, ma̍k-è tén. chṳ-chho mí-chiòng ke ngièn liau yû theu-è, vò-é, ma̍k-è tén. Chṳ-chok fông-fap he thùng liá-têu ngièn liau chin su̍k heu, chai thûng-ko Mài-khiûn, fat-kau yì chṳ-cho, he fat-kau theu-chiòng ke Ngit-pún-fa.