跳至內容

Vò-é

Chhiùng Wikipedia lòi
Vò-é he li̍t-sṳ́ yû-kiú ke sṳ-kie-sin chú-sṳ̍t chṳ̂-yit.

Vò-é (禾仔, Ho̍k-miàng: Oryza sativa) he chhó-pún thàu-su̍k ke yit-chúng, ya-he thàu-su̍k chûng chok-vì liòng-sṳ̍t ke chui chú-yeu yû-kiú ke yit-chúng, vi yit-ngièn-sâng, Vò-pún-khô chhṳ̍t-vu̍t. Vò-é he ngìn-lui chhung-yeu ke liòng-sṳ̍t chok-vu̍t chṳ̂-yit, kâng-chung lâu sṳ̍t-yung ke li̍t-sṳ́ tû siông-tông yû-kiú. Vò-é ke châi-phì hí-thèu yî yok sî-ngièn chhièn 8200-ngièn nàm Chûng-koet chû-kông chûng-yù ke chhi-lo̍k thi-tai.