Mí-sin

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Mí-sin

Mí-sin (Ngi̍t-ngîミシン) he yit-chúng fóng-chṳt yung ke kî-hi, cho-tet thùng fóng-chṳt-phín fe̍t khì-thâ chhòi chṳt ke vu̍t-phín yung sien phung cho-khiung-hâ.

Thù-phién[phiên-siá | 編寫原始碼]