Mî-koet Koet-kâ Chṳt-ngia̍p Ôn-chhiòn Ví-sên Ngiên-kiu-só

Chhiùng Wikipedia lòi
Mî-koet Koet-kâ Chṳt-ngia̍p Ôn-chhiòn Ví-sên Ngiên-kiu-só.

Mî-koet Koet-kâ Chṳt-ngia̍p Ôn-chhiòn Ví-sên Ngiên-kiu-só (Yîn-ngî: National Institute for Occupational Safety and Health, kién-chhṳ̂n: NIOSH) he Mî-koet koet-nui ke yi-chak lièn-pâng kî-kèu, fu-chit tui kûng-chok siông-kôan ke sông-hoi lâu chhi̍t-phiang chin-hàng ngiên-kiu yî-khi̍p thì-kiûng yi-fòng ke kien-ngi. Mî-koet Koet-kâ Chṳt-ngia̍p Ôn-chhiòn Ví-sên Ngiên-kiu-só su̍k-yî Mî-koet Ví-sên khi̍p Kûng-khiung Fu̍k-vu-phu chûng ke Chhi̍t-phiang Khúng-chṳ lâu Yi-fòng Chûng-sîm.