跳至內容

Mô-thiên Thai-hà

Chhiùng Wikipedia lòi
Burj Khalifa.

Mô-thiên Thai-hà (Yîn-ngî: skyscraper), he chṳ́ khí-yû siông-tông kô-thu ke kô-chhèn kien-chuk-vu̍t. Hí-chhû vì 10 chṳ 20 chhèn ke kien-chuk, than-he hien-chhai thûng-sòng chṳ́ chhêu-ko 50-chhèn ke thai-hà. Sùi-chho̍k kô-chhèn kien-chuk chhai kok-thi m̀-thùng ke fat-chán, kok-thi tui mô-thiên thai-lèu ke thin-ngi ya lio̍k-mì m̀-thùng. Sṳ-kie kô-chhèn tû-sṳ kien-chuk ho̍k-fi (CTBUH) ngin-vì, kô-thu chhai 300 kûng-chhak yî-sông ke kien-chuk chhṳ̂n-vì chhêu-kô-chhèn kien-chuk. Chhai Ngit-pún, fap-kûi thin-ngi chhêu-ko 60 kûng-chhak chhiu su̍k-yî chhêu-kô-chhèn kien-chuk; chhai Mî-koet, chet phú-phiên ngin-vì 500 Yîn chhak (152 kûng-chhak) yî-sông ke kien-chuk vì Mô-thiên Thai-lèu; Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet《 Mìn-yung kien-chuk sat-kie thûng-chet 》GB50352—2005 kûi-thin: kien-chuk kô-thu chhêu-ko 100 kûng-chhak sṳ̀, put-lun chhu tshe̍t khi̍p kûng-khiung kien-chuk kiûn vì chhêu-kô chhèn kien-chuk.