跳至內容

Mùng

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Mùng" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Mùng (濛, 雺), me ôn-to vu (霧), khì-sṳ̍t chhiu chhiong thi-mien sông ke yùn. Mùng chhut-hien ke sṳ̀-chiet ôn-to hí-mùng, voi yáng-hióng to si-sien ke khî-lì, chho sṳ̀n hàng-chhâ m̀ ôn-chhiòn.