Yùn

Chhiùng Wikipedia lòi
Yùn.

Yùn (雲) he Hàng-sên péu-mien Thai-hì-chhèn chûng yù súi fe̍t tô-chúng Fa-ho̍k vu̍t-chṳt kèu-sṳ̀n ke khó-kien ke yi̍t-tit fe̍t pên tsin ke Si̍p-ha̍p-thí. Thi-khiù sông ke yùn ke hìn-sṳ̀n he Thi-khiù thai-hì chûng ke khûng-hì yîn lióng-chúng ko-chhàng yì páu-fò ke kiet-kó.