跳至內容

Māori-ngìn

Chhiùng Wikipedia lòi
Mô-li-ngìn.

Mô-li-ngìn (Māori) he Néu Sî-làn kin-nui ke Ngièn-chhu-mìn, su̍k-yî Nàm-tó Ngî-chhu̍k Pô-li-nì-sî-â-ngìn, ngièn lòi mu̍t-yû pún mìn-chhu̍k vùn-sṳ, yit-pat-si-làng ngièn khôi-sṳ́, sṳ́-yung Là-tên sṳ-mû chok-vì pún mìn-chhu̍k vùn-sṳ. Chhai Mô-li-ngî liá-chhṳ̀ khì-sṳ̍t he "chang-sòng" fe̍t "chang-sòng-ngìn" ke yi-sṳ̂. kháu-kú-ho̍k lâu Li̍t-sṳ́ ho̍k-kâ ngin-vì Mô-li-ngìn he chhiùng Pô-li-nì-sî-â thi-khî Khù-khiet Khiùn-tó ke lòi-ngièn, sṳm-chṳ Khô-ho̍k kâ fat-hien Mô-li-ngìn lâu Thòi-vân Ngièn-chhu-mìn ke DNA he chiap-khiûn, chhai ngî-ngièn vùn-fa sông ya sṳ̍p-fûn siông-khiûn.