New Zealand

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Néu Sî-làn)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
New Zealand
Flag of New Zealand.svg

New Zealand, ya fân-yi̍t cho Sîn Sî-làn fe̍t-chá Néu Sî-làn, he Thai-phìn-yòng sî-nàm-phu tó -koet. New Zealand ke lióng-ke chú-yeu hói-tó yù Khu-khiet-hói kak-lì, pin lâu Àu-thai-li-â siong-khî thai-yok yit-chhiên liuk-pak kûng-lî. Chhai kí ke nàm-phu chhiu-he Nàm-khi̍t-chû, pet-phu chet lâu Fî-chi khi̍p Tûng-kâ lióng-ke tó-koet kak-hói siong-mong.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Liâng-thú kiu-fun[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn kón-khî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thí-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kiûn-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]