Néu Sî-làn

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Néu Sî-làn
Flag of New Zealand.svg

Néu Sî-làn he Thai-phìn-yòng sî-nàm-phu tó -koet. Néu Sî-làn ke lióng-ke chú-yeu hói-tó yù Khu-khiet-hói kak-lì, pin lâu Àu-thai-li-â siong-khî thai-yok yit-chhiên liuk-pak kûng-lî. Chhai kí ke nàm-phu chhiu-he Nàm-khi̍t-chû, pet-phu chet lâu Fî-chi khi̍p Tûng-kâ lióng-ke tó-koet kak-hói siong-mong.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Liâng-thú kiu-fun[編寫]

Kîn-chi[編寫]

Chṳn-chhṳ[編寫]

Hàng-chṳn kón-khî[編寫]

Ngìn-khiéu[編寫]

Vùn-fa[編寫]

Kau-yuk[編寫]

Thí-yuk[編寫]

Chhâm-siòng[編寫]

Chûng-kau[編寫]

Kiûn-sṳ[編寫]