跳至內容

Machiavelli

Chhiùng Wikipedia lòi
Machiavelli

Machiavelli he Yi-thai-li ke chṳn-chhṳ-chat-ho̍k-kâ,yîm-ngo̍k-kâ,sṳ̂-ngìn fò long-man-chú-yi hi-ki-kâ.Kì he Yi-thai-li vùn-ngi-fu̍k-hîn ke thoi-péu ngìn-vu̍t.Kì siá ke Kiûn-chú-lun he hien-sṳ̍t-chú-yi chṳn-chhṳ lî-lun ke khôi-tôn,yì lun-Livius chet thì-chhong khiung-fò-chú-yi.