Maidenhead

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Maidenhead.
Maidenhead.

Maidenhead he Yîn-koet Tûng-nàm Yîn-kak-làn Khî-vet Berkshire khiùn Windsor lâu Maidenhead ke sàng-chṳ́n, khî-lì Lùn-tûn yok 41.4 kûng-lî, chúng ngìn-khiéu 78,000 (2001-ngièn).

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Hì-hèu[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[編寫 | 編寫原始碼]

Yû-hau Sàng-sṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[編寫 | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]