跳至內容

Miên-yi̍t hi-thúng

Chhiùng Wikipedia lòi
Miên-yi̍t hi-thúng.

Miên-yi̍t hi-thúng he sâng-vu̍t-thí nui yit-ke nèn phièn-sṳt chhut "fî chhṳ-thí vu̍t-chṳt", thûng-sòng he ngoi-lòi ke phiang-khiûn. Só-yû chhṳ̍t-vu̍t lâu thung-vu̍t tû-yû Miên-yi̍t Hì-thúng. Miên-yi̍t hi-thúng pin-fî vàn-chhiòn yû-háu, yîn-vi phiang-khiûn fe̍t-chá ki-sâng-chhùng nèn put-thon yên-fa lòi kám-ngiam suk-chú.