Mióng-chi-mióng-lu

Chhiùng Wikipedia lòi
Tûng-Â, Tûng-nàm-Â khi̍p Chûng-koet kok-thi-khî li̍t-ngièn lòi ke mióng-lu khok-san 1995-2012-ngièn.
2006-ngièn 4-ngie̍t thúng-kie ke Mióng-chi-mióng-lu yung-fu sú-liòng.

Mióng-chi-mióng-lu (Yîn-ngî: Internet), yu chhṳ̂n Fu-lièn-mióng (互聯網), he mióng-lu lâu mióng-lu chṳ̂-kiên só chhon-lièn sṳ̀n ke phàng-thai mióng-lu, liá-chúng mióng-lu yî yit-chû thûng-yung ke hia̍p-thin siông-lièn, hìn-sṳ̀n Ló-si̍p sông ke tân-yit ki-thai Koet-chi mióng-lok. Liá-chúng chiông thien-nó mióng-lu fu-siông lièn-chiap chhai yit-hí ke fông-fap khó chhṳ̂n-chok "mióng-lu fu-lièn", chhai liá kî-chhú sông fat-chán chhut fu̍k-koi chhiòn sṳ-kie ke chhiòn-khiù-sin fu-lièn mióng-lu chhṳ̂n Mióng-chi-mióng-lu, chit he fu-siông lièn-chiap yit-hí ke mióng-lu. Mióng-chi-mióng-lu pin put tén thùng chhiòn-khiù chṳ̂-sín mióng, chhiòn-khiù chṳ̂-sín mióng chṳ́-he yit kien kî yî chhêu vùn-sṳ siông-fu lièn-kiet yì sṳ̀n ke chhiòn-khiù sin hì-thúng, chhiâ he Mióng-chi-mióng-lu só nèn thì-kiûng ke fu̍k-vu khì-chûng chṳ̂-yit.