Nàm-Chhî

Chhiùng Wikipedia lòi
Nàm-Chhî.

Nàm-Chhî (南齊, 479-ngièn -502-ngièn) he Chûng-koet li̍t-sṳ́ sông Nàm-pet-chêu sṳ̀-khì Nàm-chêu thi-ngi ke Chêu-thoi. Vì Siau-tho-sṳ̀n só kien-lip.

Kiûn-chú lie̍t-péu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]