Nùng-la̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Nùng-la̍k.

Nùng-la̍k yu chhṳ̂n: Vòng-la̍k (黃曆), Khiu-la̍k (舊曆), he hien-kîm yî khiu kóng-fàm sṳ́-yung ke Chûng-koet chhòn-thúng la̍k-fap.