N̂g Chok-tùng

Chhiùng Wikipedia lòi
N̂g Chok-tùng.

N̂g Chok-tùng (吳作棟, Mên-nàm-ngî: Gô͘ Chok-tòng, 1941-ngièn 5-ngie̍t 20-ngit-), Sîn-kâ-po fà-ngìn, he ki-sṳ̀n Lí Kông-yeu chṳ̂-heu ke thi-ngi ngim Sîn-kâ-po Chúng-lî, 1990-ngièn chiap-ngim Lí Kông-yeu tâm-ngim Chúng-lî, 1992-ngièn tâm-ngim Sîn-kâ-po Ngìn-mìn Hàng-thung-tóng pi-sû-chóng chṳ 2004-ngièn vì-chṳ́. 2004-ngièn chṳ 2011-ngièn kiên tâm-ngim Koet-vu Chṳ̂-chṳn.

Sên-phìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]