Lí Kông-yeu

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Lí Kông-yeu

Lí Kông-yeu (李光耀, Yîn-ngî: Lee Kuang-yew, 1923-ngièn kiú-ngie̍t sṳ̍p-liuk-ngit-2015-ngièn sám-ngie̍t ngi-sṳ̍p-sám-ngit), Sîn-kâ-po fà-ngìn, Sîn-kâ-po tshièn-ngim tsúng-lî, tshièn-ngim koet-vú tsṳ̂-tsṳn, yî-khi̍p hien-ngim nui-kok tsṳ̂-tsṳn. Lí Kông-yeu ya-he hien-kîm Sîn-kâ-po tsṳn-thàn khi̍t-khí yáng-hióng-li̍t ke ngìn-vu̍t tsṳ̂-yit.

Lí Hién-liùng