Nen-yù

Chhiùng Wikipedia lòi
Nen-yù
Nen-yù mien-pâu

Nen-yù(yu hêm-cho Pat-ta[1], Tet-vùn , Yîn-vùnː Butter, Sî-pân-ngà-vùn: Mantequilla, Fap-vùn: Beurre) he yù sîn-sîen fe̍t-chá fat-kau ke khuk-lìm-mû fe̍t ngiù-nen thûng-ko lu̍k-nen thì-chṳ ke nen-chṳ-phín. Nen-yù khó chhṳ̍t-chiap chok-vì thiàu-mi-liau ma̍t chhai sṳ̍t-phín sông sṳ̍t-yung, yî-khi̍p chhai chú-sṳ̍t tú sṳ́-yung, li-yì phoi, chṳ-chok chiòng-liau lâu pheû sṳ̍t-phín tén. Khì he sṳ-kie sông hí-tô thi-khî ke ngit-sòng sṳ̍t-vu̍t.

  1. Hak-kâ Ve-yèn-fi chhṳ̀ chhà-sûn kiet-kó