Newfoundland lâu Labrador-sén

Chhiùng Wikipedia lòi
Newfoundland lâu Labrador-sén
Koet-kâ: Kâ-nâ-thai
Chhṳ-chhṳ-khî:
Sén: Newfoundland lâu Labrador-sén
Mien-chit: 405,212 phìn-fông kûng-lî
Ngìn-khiéu: 514,536 (2011-ngièn)
Me̍t-thu: 1.38 ngìn/phìn-fông kûng-lî
GDP:
Chúng-liòng: C$33.624 billion
Phìn-kiûn: C$65,556
Sṳ̀-khî: CET (UTC-3.5)

Newfoundland lâu Labrador (Yîn-ngî: Newfoundland and Labrador, Fap-ngî: Terre-Neuve-et-Labrador) he Kâ-nâ-thai ke sṳ̍p-ke sén chṳ̂ yit. Kâi sén yî 1949-ngièn 3-ngie̍t 31-ngit kâ-ngi̍p Kâ-nâ-thai Lièn-pâng, he chui-heu yit-ke kâ-ngi̍p lièn-pâng ke sén-fun. Ngìn-khiéu yok yû 508,270-ngìn, sú-fú lâu chui-thai sàng-sṳ he Sṳn Yok-hon-sṳ̂.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Newfoundland lâu Labrador-sén siông-koân ke tóng-on.