跳至內容

Ngọc Khánh (fông)

Chhiùng Wikipedia lòi

Ngọc Khánh Fông (Ye̍t-nàm-ngî: Phường Ngọc Khánh /坊玉慶) he Ye̍t-nàm sú-tû Hà Nội Sṳ Ba Đình Khiùn hâ-hot ke yit-ke fông. Chúng mien-chit 1.04 phìn-fông kûng-lî, 2005-ngièn chúng ngìn-khiéu 24,395-ngìn, ngìn-khiéu me̍t-thu 23,457 ngìn/phìn-fông kûng-lî.