Nguyễn Trung Trực (fông)

Chhiùng Wikipedia lòi

Nguyễn Trung Trực Fông (Ye̍t-nàm-ngî: Phường Nguyễn Trung Trực /坊阮忠值) he Ye̍t-nàm sú-tû Hà Nội Sṳ Ba Đình Khiùn hâ-hot ke yit-ke fông. Chúng mien-chit 11.213 phìn-fông kûng-khín, 2005-ngièn chúng ngìn-khiéu 14,219-ngìn.