Ngièn-chhèu

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Ngièn-chhèu

Ngièn-chhèu (1271-ngièn1368-ngièn) he Chûng-koet li̍t-sṳ́ song ke yit-ke chhèu-thoi, yù Mùng-kú-tshu̍k thúng-chhṳ-chá Fut-pit-lie̍t chhai-yî 1271-ngièn kien-li̍p, koet-ho chhṳ̂n-cho "Thai-ngièn", 1279-ngièn sú-tû thin-chhôi Thai-tû (kîm-ngit Pet-kîn-sṳ).

Chṳn-chhṳ chṳ-thu[編寫 | 編寫原始碼]

Kiûn-sṳ chṳ-thu[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-kâu[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-chiap[編寫 | 編寫原始碼]