跳至內容

Ngièn-chhèu

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Ngièn-tshèu)
Ngièn-chhèu

Ngièn-chhèu (1271-ngièn1368-ngièn) he Chûng-koet li̍t-sṳ́ song ke yit-ke chhèu-thoi, yù Mùng-kú-tshu̍k thúng-chhṳ-chá Fut-pit-lie̍t chhai-yî 1271-ngièn kien-li̍p, koet-ho chhṳ̂n-cho "Thai-ngièn", 1279-ngièn sú-tû thin-chhôi Thai-tû (kîm-ngit Pet-kîn-sṳ).

Chṳn-chhṳ chṳ-thu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kiûn-sṳ chṳ-thu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-kâu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]