Niccolò Paganini

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Niccolò Paganini

Niccolò Paganini (1782-ngièn 10-ngie̍t 27-ngit – 1840-ngièn 5-ngie̍t 27-ngit) he Yi-thai-li ke yit chak chok-khiuk-kâ.