O-kú-sṳ̂-tû

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
O-kú-sṳ̂-tû.

O-kú-sṳ̂-tû (屋大維/奧古斯都, Là-tên-ngî: Imperator Caesar Divi F. Augustus, chhièn 63-ngièn 9-ngie̍t 23-ngit -14-ngièn 8-ngie̍t 19-ngit), ngièn-miàng Koi-vû-sṳ̂ Vuk-thai-vì Thù-lî-nú-sṳ̂ (Gaius Octavius Thurinus), he Lò-mâ Ti-koet ke khôi-koet kiûn-chú, thúng-chhṳ Lò-mâ chhòng-tha̍t 43-ngièn. 14-ngièn 8-ngie̍t, chhai kì hi-sṳ heu, Lò-mâ Ngièn-ló-yen chiông 8-ngie̍t chhṳ̂n-vì “O-kú-sṳ̂-tû” ngie̍t, liá ya-he Êu-chû ngî-ngièn chûng 8-ngie̍t ke lòi-ngièn. Yit-pân ngin-vì Vuk-thai-vì he chui ví-thai ke Lò-mâ fòng-ti chṳ̂-yit. Sûi-yèn kì pó-chhṳ̀ liáu Lò-mâ Khiung-fò-koet ke péu-mien hìn-sṳt, than-he sa chok-vì yit-vi thu̍k-chhài-chá, thúng-chhṳ Lò-mâ chhòng-tha̍t si-sṳ̍p-ngièn yî-sông. Kì kiet-suk liáu yit-ke sṳ-ki ke nui-chan, sṳ́ Lò-mâ Ti-koet chin-ngi̍p siông-tông chhòng yit-thon fò-phìn, fàn-yùng ke fî-fông sṳ̀ -khì. Li̍t-sṳ́ ho̍k-kâ thûng-sòng yî kì ke thèu-hâm “O-kú-sṳ̂-tû” (“ chûn-chhùng ” ke yi-sṳ̂) lòi chhṳ̂n-fû kì, liá-ke chhṳ̂n-ho he kì-chhai chhièn 27-ngièn ke sṳ̀ -hèu fe̍t-tet ke, nâ-sṳ̀ kì 36-se. Vuk-thai-vì he khái-sat thai-ti ke sên-sûn lâu yông-chṳ́ , pûn chang-sṳt chṳ́ -thin vì Khái-sat ke ki-sṳ̀n-ngìn.